Velkommen til Danske Biovarmeforbrugere under VE-INFORMA